Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:
Rekisterinpitäjä
Polar-Tools / Hei Trading Oy
Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti

Puhelin: +358 40 501 8368
Rekisteristä vastaava henkilö
Antti Kettunen
Sähköposti: antti.kettunen@heitrading.com
Rekisterin nimi
Polar-Tools / Hei Trading Oy markkinointirekisteri
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• nimi
• sähköposti
• puhelinnumero
• yritys
• viestit Polar-Toolsille
• maakunta
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset ja yhteydenotot osallistuessaan rekisterinpitäjän yhteydenottoon (tarjouspyyntölomake). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Henkilön käyttäytymistiedot

Verkkosivuvierailut Polar-Toolsin / Hei Trading Oy:n verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut ja evästetiedot). Henkilön suorittamat toiminnot Polar-Tools / Hei Trading Oy:n verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivulla olevaan lomakkeeseen). Polar-Tools / Hei Trading Oy:n lähettämän viestinnän (sähköpostit) vastaanottaminen ja siihen reagointi.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.
Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.