Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:
Rekisterinpitäjä
Polar-Tools Oy
Vanha Talvitie 3, 00580 Helsinki

Puhelin: 09-723 117000
Rekisteristä vastaava henkilö
Janne Nyman
Sähköposti: polar.tools@nic.fi
Rekisterin nimi
Polar-Tools Oy:n markkinointirekisteri
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• nimi
• sähköposti
• puhelinnumero
• yritys
• viestit Polar-Toolsille
• maakunta
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset ja yhteydenotot osallistuessaan rekisterinpitäjän yhteydenottoon (tarjouspyyntölomake). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Henkilön käyttäytymistiedot

Verkkosivuvierailut Polar-Tools Oy:n verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut ja evästetiedot). Henkilön suorittamat toiminnot Polar-Tools Oy:n verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivulla olevaan lomakkeeseen). Polar-Tools Oy:n lähettämän viestinnän (sähköpostit) vastaanottaminen ja siihen reagointi.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.
Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.